Kiiretoimeline meliorant-mullaparendaja Enefix

Enefix on kiiretoimeline meliorant-agrolubi, mis rikastab mulda taimetoiteelementidega ja toimib lupjamisel kiire happesuse neutraliseerijana.

Enefixi mõju mulla omadustele:

 • Hoiab mullareaktsiooni optimaalsel tasemel, suurendab huumusesisaldust ja parandab mulla kvaliteeti.
 • Parandab taimede kasvutingimusi ja aitab toiteelemente paremini omistada, vähendades taimehaigustesse nakatumise riski.
 • Vähendab raskmetallide liikumist mullas ja parandab taimes mikroelementide omastamist.
 • On kõrge kulu- ja toimeefektiivsusega, kuna ühikukulu hektari kohta on väike.
 • Vähendab mulla kooriku ja muda teket, tõstab vastupidavust erosiooni suhtes.
 • Aitab lupjamise arvelt väetise kulusid kokku hoida.
 • Stabiliseerib mulla struktuuri ning tagab sellega õhu ja vee parema läbilaskvuse, aitab seemnetel kiiremini idaneda ja parandab juurestiku arengut.
 • Kaltsiumiga hästivarustatud muldades on aktiivsemad mullaorganismid, mis kiirendavad põhu lagundamist ja parandavad mulla viljakust.
 • Tasakaalustatud toitainetega mullas kasvab tervem taim ning saagi kvaliteet paraneb.
 • Võimaldab saada stabiilset saaki. Kaltsiumi, huumuse ja savi koosmõjul tekivad soodsad kasvutingimused ja muld püsib viljakana.

Neutraliseeri ja parenda põllumaa mulda targalt!

ENEFIX mullaparendaja kasutamine

 • ENEFIX mul laparendajaga saab hea tulemuse juba kulunormiga 2-3 t/ha
 • Lupjamist annusega 2- 3 t CaC03 hektarile vajavad ka:
  • mineraalmullad, mille pH on 5,6 -6,5 ja mulla kaltsiumisisaldus on alla 1500 mg kg- 1
  • turvasmullad, mille pH 5,0-5,5 ja kaltsiumisisaldus on alla 4500 mg kg- 1
 • Pikaajaliste rohumaade pealtlupjamisel on soovitatav kasutada koguseid kuni 3 t ha- 1
Mullagrupp  Maakasutuse tüüp  CaCO₃ kg hektari kohta aastas 
Kerged mullad Põld / Rohumaa 720 / 450
Keskmised mullad Põld / Rohumaa 900 / 540
Rasked mullad Põld / Rohumaa 1100 / 630

Taimetoiteelementide sisaldus, granulomeetria ja neutraliseerimisvoime ENEFIX mullaparendajas:

Parameeter Näitaja 
Neutraliseerimisvõime, reaktiivsus (CaC0₃), % 93 ± 6
Granulomeetria, % osakesed < 0,15 mm 99,2
    osakesed 0,15 - 1,0 mm 0,8
    osakesed 1,0 - 2,0 mm 0,0
    osakesed > 2,0 mm 0,0
Fosfor (P), % 0,042 ± 0,005
Kaalium (K), % 0,755 ± 0,068
Magneesiumoksiid (MgO), % 2,38 ± 0,48
Vaaveltrioksiid (S0₃), % 1,66 ± 0,40
Tsink (Zn), mg/kg 42,3 ± 10,6
Vask (Cu), mg/kg 2,53 ± 0,46